துபாயில் நடைபெற்ற இஸ்லாமிய சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

துபாயில் 31.05.2013 அன்று நடைபெற்ற இஸ்லாமிய சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியில் சகோதரர் முஜிபுர் ரஹ்மான் உமரி கலந்துக் கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.