திருக்குர்ஆன் மற்றும் அரபி மொழி குறித்து விஜய் டி.வியில்